Dziedziczenie i środowisko

20 grudnia, 2009

Depresja może być dziedziczna. Choć nie stwierdzono z całą pewnością, jaki czynnik jest za to odpowiedzialny, to zauważono, że w rodzinach, w których matka lub ojciec chorowali na depresję, ryzyko, iż na chorobę tę zapadną także ich dzieci, jest większe. Read the rest of this entry »

Pamięć i uczenie się

20 grudnia, 2009

Biologiczne znaczenie pamięci i uczenia się Wyjątkowa w przyrodzie umiejętność uczenia się i zapamiętywania pozwoliła człowiekowi dostosować się do swojego środowiska lepiej niż zwierzętom. Wyciąganie wniosków i przewidywanie skutków danych poczynań czy zdarzeń umożliwiło rozwój naszej cywilizacji. Człowiek zawdzięcza to umiejętności myślenia abstrakcyjnego, uczenia się i pamięci. Read the rest of this entry »

Depresja

17 lutego, 2009

Znacznie lepiej jest uzewnętrzniać swoje uczucia.Tłumienie żalu, często odbierane jako wyraz siły charakteru, może z czasem doprowadzić do problemów psychologicznych. Powodem, dla którego ludzie radzą „być twardym”, jest to, że widok osoby pogrążonej w żałobie wywołuje w nich samych smutek. Read the rest of this entry »

Erotyka

20 grudnia, 2008

Co to jest erotyka? Pod pojęciem erotyki rozumiany jest ogół form i zachowań związanych z tematyką miłości zmysłowej, a więc wykraczający poza samą tylko płciowość. Erotyka jest duchową strefą płciowości. Ponadto jest w stanie wywołać chęć podejmowania gry z nadsyłanymi z zewnątrz różnymi sygnałami erotycznymi. Tak jak piękna kobieta na plakacie może kusząco oddziaływać na mężczyzn, także odpowiednia muzyka lub zapach perfum wywoływać mogą uczucia erotyczne. Read the rest of this entry »

Presja czasu

15 listopada, 2008

Dyktatura zegara Charakterystykę dwudziestego wieku ktoś błyskotliwie określił jednym słowem: „szybciej”. Rzeczywiście, rozwój technologii zmierzał prze te ostatnie 100 lat w zasadzie ku jednemu: aby skrócić czas potrzebny na wykonanie jakiegoś produktu czy przedsięwzięcia. Read the rest of this entry »

Homoseksualizm męski

20 kwietnia, 2008

Jak powstaje homoseksualizm męski? Wiele osób uważa, że określenie „homoseksualizm” odnosi się do uczucia łączącego dwóch mężczyzn. Łacińskie słowo „homo” oznacza mężczyznę. Jednak przedrostek „homo” odnoszący się do homoseksualizmu został zaczerpnięty z greki i oznacza „ten sam”. Homoseksualizm jest więc miłością do osoby tej samej płci. To czy seksualizm jest dziedziczny, czy ma podłoże genetyczne lub hormonalne, czy też powstaje na skutek warunków środowiskowych, jest nadal sprawą dyskusyjną. Z niedawno poczynionych badań wynika, że skłonność do homoseksualizmu jest związana nie tylko z niedoborem pewnych hormonów (co było konkluzją uprzednich badań), ale także z zaburzeniem rozwoju mózgu w fazie płodowej. Read the rest of this entry »

Homoseksualizm żeński

11 kwietnia, 2008

Źródła homoseksualizmu żeńskiego Przyczyny, które sprawiają, że kobieta nie potrafi dostrzec w mężczyźnie osoby pociągającej seksualnie, a odczuwa silny związek cielesny i duchowy z innymi kobietami, nie są do końca jasne. Naukowcy zgadzają się dziś tylko w jednym: homoseksualizm nie jest chorobą. Jest to zasadnicza zmiana podejścia do tego problemu od czasów Zygmunta Freuda i dziewiętnastowiecznych seksuologów. Read the rest of this entry »

Życie z osobą w depresji

4 kwietnia, 2008

Psychoterapia pomaga zmienić sposób myślenia o sobie i świecie u osób cierpiących na depresję. Jednak kiedy żyje się z osobą w stanie depresyjnym, lepiej nie oczekiwać szybkich, pozytywnych rezultatów. Najistotniejsze jest wtedy utrzymywanie przyjacielskiej postawy, pełnej wsparcia i zrozumienia, nawet jeśli wydaje się, że nie przynosi to żadnych skutków. Read the rest of this entry »

Utrata bliskiej osoby

2 marca, 2008

Częstym, choć przejściowym powodem występowania depresji, jest śmierć bliskiej osoby. Żałoba, żal, smutek po śmierci kogoś bliskiego jest rzeczą naturalną. Próby stłumienia żalu nie pomagają, wręcz przeciwnie – prowadzą raczej do wydłużenia okresu żałoby. Read the rest of this entry »

Jak leczyć depresję?

20 stycznia, 2008

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak poważnym problemem jest głęboka depresja. W rzeczywistości mniej więcej jedna na sześć osób cierpiących na tę chorobę kończy samobójstwem. Leki przeciwdepresyjne są obecnie zalecane nieco rzadziej niż kiedyś. Read the rest of this entry »