Dziedziczenie i środowisko

Depresja może być dziedziczna. Choć nie stwierdzono z całą pewnością, jaki czynnik jest za to odpowiedzialny, to zauważono, że w rodzinach, w których matka lub ojciec chorowali na depresję, ryzyko, iż na chorobę tę zapadną także ich dzieci, jest większe.

Czytaj dalej

Depresja

Znacznie lepiej jest uzewnętrzniać swoje uczucia.Tłumienie żalu, często odbierane jako wyraz siły charakteru, może z czasem doprowadzić do problemów psychologicznych. Powodem, dla którego ludzie radzą „być twardym”, jest to, że widok osoby pogrążonej w żałobie wywołuje w nich samych smutek.

Czytaj dalej

Życie z osobą w depresji

Psychoterapia pomaga zmienić sposób myślenia o sobie i świecie u osób cierpiących na depresję. Jednak kiedy żyje się z osobą w stanie depresyjnym, lepiej nie oczekiwać szybkich, pozytywnych rezultatów. Najistotniejsze jest wtedy utrzymywanie przyjacielskiej postawy, pełnej wsparcia i zrozumienia, nawet jeśli wydaje się, że nie przynosi to żadnych skutków.

Czytaj dalej

Utrata bliskiej osoby

Częstym, choć przejściowym powodem występowania depresji, jest śmierć bliskiej osoby. Żałoba, żal, smutek po śmierci kogoś bliskiego jest rzeczą naturalną. Próby stłumienia żalu nie pomagają, wręcz przeciwnie – prowadzą raczej do wydłużenia okresu żałoby.

Czytaj dalej

Jak leczyć depresję?

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak poważnym problemem jest głęboka depresja. W rzeczywistości mniej więcej jedna na sześć osób cierpiących na tę chorobę kończy samobójstwem. Leki przeciwdepresyjne są obecnie zalecane nieco rzadziej niż kiedyś.

Czytaj dalej

Bezsenność

Sen i jego zaburzenia.

Sen jest zjawiskiem fizjologicznym polegającym na obniżeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego oraz całego organizmu. Jeśli przypatrzymy się zapisowi EEG zdrowego śpiącego człowieka, wyróżnimy w nim dwa podstawowe okresy – fazy snu. Pierwszą fazę stanowi tzw. sen NREM (non rapid eye movement), którego nazwa jest po prostu zaprzeczeniem nazwy drugiej z kolei fazy – REM (rapid eye movement). REM, zwany także snem paradoksalnym, to ten okres, w którym występują marzenia senne. Jak można zauważyć już w nazwie, charakteryzuje się m.in. szybkimi ruchami gałek ocznych. Bardzo charakterystyczna jest także aktywność elektryczna kory mózgowej. Daje się wtedy zauważyć rytmy zwane zębami piły charakteryzujące się dużą regularnością, niską częstotliwością i wysoką synchronizacją. Poza zębami piły obraz EEG przypomina stan senności (a więc człowieka jeszcze nieśpiącego).

Czytaj dalej

Zaburzenia psychoorganiczne

Do tej grupy zaburzeń możemy zaliczyć wszelkie zaburzenia czynności psychicznych, które powstały pod wpływem uszkodzenia mózgu. Z diagnozą taką możemy się więc spotkać jedynie wtedy, gdy objawy zaburzenia nie występowały przed zaistnieniem uszkodzenia organicznego oraz gdy nie istnieją działające równolegle czynniki patogenne (przyczyny chorób), które mogą wytłumaczyć objawy bez odwoływania się do uszkodzenia mózgu.

Czytaj dalej

Depresja porodowa

Poradź się lekarza – potrzebne może być leczenie farmakologiczne, aby przywrócić równowagę w układzie hormonalnym. Przydatna jest pomoc psychoterapeutyczna. Niekiedy konieczne jest pozostanie w szpitalu . odpowiednie leczenie. Wskazana jest pomoc w opiece nad dzieckiem, aby chora mogła odpocząć spokojnie się wyspać.

Czytaj dalej