Stres

Jak unikać stresu? Stres stał się jednym z popularniejszych pojęć, za pomocą których określa się charakterystyczne cechy warunków życia współczesnego człowieka żyjącego w krajach wysoko rozwiniętych. Szybkie tempo i zmieniająca się często forma pracy, nadmiar bodźców i informacji oraz warunki społeczne i rodzinne powodują nadmierne obciążenie tych układów organizmu, które mają za zadanie utrzymywać równowagę psychosomatyczną i zwalczać stres.

Czytaj dalej

Bezsenność

Sen i jego zaburzenia.

Sen jest zjawiskiem fizjologicznym polegającym na obniżeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego oraz całego organizmu. Jeśli przypatrzymy się zapisowi EEG zdrowego śpiącego człowieka, wyróżnimy w nim dwa podstawowe okresy – fazy snu. Pierwszą fazę stanowi tzw. sen NREM (non rapid eye movement), którego nazwa jest po prostu zaprzeczeniem nazwy drugiej z kolei fazy – REM (rapid eye movement). REM, zwany także snem paradoksalnym, to ten okres, w którym występują marzenia senne. Jak można zauważyć już w nazwie, charakteryzuje się m.in. szybkimi ruchami gałek ocznych. Bardzo charakterystyczna jest także aktywność elektryczna kory mózgowej. Daje się wtedy zauważyć rytmy zwane zębami piły charakteryzujące się dużą regularnością, niską częstotliwością i wysoką synchronizacją. Poza zębami piły obraz EEG przypomina stan senności (a więc człowieka jeszcze nieśpiącego).

Czytaj dalej

Zaburzenia psychoorganiczne

Do tej grupy zaburzeń możemy zaliczyć wszelkie zaburzenia czynności psychicznych, które powstały pod wpływem uszkodzenia mózgu. Z diagnozą taką możemy się więc spotkać jedynie wtedy, gdy objawy zaburzenia nie występowały przed zaistnieniem uszkodzenia organicznego oraz gdy nie istnieją działające równolegle czynniki patogenne (przyczyny chorób), które mogą wytłumaczyć objawy bez odwoływania się do uszkodzenia mózgu.

Czytaj dalej

Depresja porodowa

Poradź się lekarza – potrzebne może być leczenie farmakologiczne, aby przywrócić równowagę w układzie hormonalnym. Przydatna jest pomoc psychoterapeutyczna. Niekiedy konieczne jest pozostanie w szpitalu . odpowiednie leczenie. Wskazana jest pomoc w opiece nad dzieckiem, aby chora mogła odpocząć spokojnie się wyspać.

Czytaj dalej